Meerjarige samenwerking op Qatar: PIB programma Sports, Innovation & Vitality - Orange Sports Forum

Meerjarige samenwerking op Qatar: PIB programma Sports, Innovation & Vitality

PIB programma Sports, Innovation & Vitality

Orange Sports Forum heeft in samenwerking met de Nederlandse overheid en een consortium van Nederlandse bedrijven een PIB programma (Partners for International Business) voor Qatar opgestart. Het programma is gestart in 2019 en loopt tot maart 2023. Middels dit programma zal het consortium zich in samenwerking met de Nederlandse overheid (RVO, Min. BuZa, Min. VWS en Nederlandse ambassade in Doha) richten op de ontwikkelingen rondom sport in Qatar. In Qatar worden jaarlijks ongeveer 30 internationale sportwedstrijden georganiseerd, waaronder in 2022 de FIFA World Cup, de FINA World Championships 2024 en de 2030 Asian Games. Momenteel bestaat het consortium uit uit 12 partijen, waaronder bedrijven en kennisinstellingen. Vanuit de Nederlandse overheid zijn RVO, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Doha betrokken bij het partnership. De PIB wordt gecoördineerd door OSF.

Zij zullen zich vanuit hun expertise inzetten om gezamenlijk met lokale partners de ontwikkelingen rondom sport te stimuleren en hier zakelijk aan bij te dragen.

Het PIB programma bestaat uit vier thema’s:

  1. Interactive and immersive tech
  2. Competitive science-based nutrition
  3. Cutting-edge grass technology
  4. Transforming the stadium technology

Vanuit het PIB programma worden er jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd om het consortium op een duurzame manier te positioneren in Qatar. De deelnemende bedrijven hebben zich allemaal gecommitteerd aan een convenant met diverse afspraken over activiteiten die er georganiseerd gaan worden richting Qatar, maar ook op het gebied van mensenrechten, waaronder de internationale richtlijnen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (OESO-richtlijnen) en de “Verklaring Fundamentele Beginselen en Rechten op het werk” (International Labour Organization). Daarnaast worden de partners binnen de PIB ook actief voorgelicht over de actuele stand van zaken rondom de mensenrechten en arbeidsomstandigheden (o.a. door de Nederlandse ambassade, ILO, de VN en Amnesty International), De partijen worden ook gewezen op de risico’s die er voor hun bedrijf zijn en hoe ze zich hier zo goed mogelijk op voor kunnen bereiden. 

De komende periode zullen er activiteiten georganiseerd worden zoals inkomende handelsmissies, uitgaande handelsmissies, beursbezoeken, promotiemateriaal, etc. Zie hieronder enkele activiteiten:

Inmiddels zijn de eerste resultaten van de PIB zichtbaar en hebben enkele bedrijven al contracten gesloten in Qatar. 

Periodeduur

2019 – 2023

Categorieën

Missies, Matchmaking

Locatie

Qatar