Verslag PIB-informatiebijeenkomst Qatar - Orange Sports Forum

Verslag PIB-informatiebijeenkomst Qatar

Afgelopen woensdag 12 september heeft er een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden in SX Eindhoven, over de marktkansen voor Nederlandse bedrijven in Qatar. Dit programma is opgezet in de aanloop naar de FIFA World Cup 2022, inclusief diverse andere grote sportevenementen in diezelfde periode. Namens de Nederlandse ambassade in Doha, Qatar, waren dhr. Jalal Dahham en dhr. Roeland Kollen aanwezig en werden de vele verschillende kansen gepresenteerd.

Ondanks dat de grote aanbestedingen voor infrastructurele projecten inmiddels zijn vergeven, zijn er nog diverse tenders en marktkansen in de aanloop naar deze grote sportevenementen. De marktkansen bevinden zich o.a. bij de aanbestedingen bij onderaannemers (seating, sportvelden, security, etc.) voor de grote stadions, software (marketing, management, IT, etc.) en kennisoverdracht. Daarnaast zijn er concrete kansen voor het MKB.

Tijdens deze bijeenkomst bleek er veel interesse te zijn bij de verschillende bedrijven. Om deze kansen op te volgen, zal OSF een PIB-programma initiëren voor de geïnteresseerde bedrijven. Dit programma loopt in nauwe samenwerking met de Nederlandse overheid (RVO, ambassade in Qatar en de betrokken ministeries). Dit PIB-programma heeft als doel om toegang te creëren en het mogelijk langdurig positioneren van verschillende Nederlandse bedrijven in de kansrijke markt van Qatar en vanuit het PIB-programma kunnen er diverse activiteiten worden georganiseerd, zoals handelsmissies, beursbezoeken, promotiemateriaal, een liaison, et cetera.

Vanuit de bovengenoemde bijeenkomst zijn de eerste aanmeldingen voor dit PIB-programma binnen. Deze maand (september) zal het consortium zich vormen om in januari 2019 de eerste PIB-missie naar Qatar te realiseren.

Wilt u meer informatie over het bovengenoemde PIB-programma, neem dan contact op met OSF via de contactpagina of bekijk de onderstaande presentaties: