Structurele samenwerking Orange Sports Forum, cluster Sports & Technology en branchevereniging FGHS - Orange Sports Forum

Structurele samenwerking Orange Sports Forum, cluster Sports & Technology en branchevereniging FGHS

Verbinden van netwerken en overzichtelijker maken van het sportlandschap

OSF, Sports & Technology en FGHS (brancheorganisatie voor sportleveranciers) hebben onlangs een strategische samenwerking gesloten om intensiever met elkaar samen te gaan werken.

Door de krachtenbundeling worden de netwerken met elkaar verbonden en wordt het sportlandschap overzichtelijker gemaakt voor organisaties rondom sport. Door de samenwerking dragen de partijen bij aan het versterken van de regionale en nationale sportsector.

Verbinden van netwerken

Door de netwerken van OSF, Sports & Technology en FGHS met elkaar te verbinden ontstaat een gezamenlijk netwerk van meer dan 500 sport gerelateerde organisaties en bedrijven die gebruik kunnen maken van elkaars ervaring en kennis kunnen uitwisselen.

Overzichtelijk sportlandschap

Het feit dat er vertegenwoordigende clusters bestaan en gezamenlijk meewerken aan inkomende en uitgaande missies wordt positief ontvangen door buitenlandse delegaties. De partijen hebben daarbij de volgende rolverdeling afgesproken:

  • Internationaal zaken doen bevorderen (via OSF)
  • Innovaties te bevorderen (via Sports & Technology)
  • Belangen van de (sport) branche te behartigen (via FGHS)

Deze samenwerking en rolverdeling maakt het sportlandschap een stuk overzichtelijker voor nationale en internationale stakeholders.

Ontstaan van de samenwerking

De samenwerking is een resultaat van enkele recente activiteiten die gezamenlijk door de partijen zijn opgepakt, zoals een inkomende missie van ASTN (Australian Sports Tech Network) aan Nederland met een bezoek aan Cluster Sports and Technology. Dit bezoek is door alle partijen gezamenlijk georganiseerd, waardoor er een mooie synergie ontstond en de samenwerking direct een meerwaarde creëerde voor de Australische delegatie. Eenzelfde aanpak was succesvol bij het bezoek van een Chinese delegatie aan Nederland op initiatief van OSF.

 

Over FGHS

De FGHS is de overkoepelende brancheorganisatie van en voor fabrikanten, groothandelaren, subsidiaries (dochterondernemingen van grote buitenlandse sportbedrijven), importeurs en agenten in sportartikelen, sportschoenen, sportkleding, kampeerbenodigdheden en recreatieproducten. De FGHS telt ruim 140 leden, die samen goed zijn voor het overgrote deel van de jaarlijkse omzet in de sportbranche.

Zie voor meer informatie: https://fghs.nl/

Over Sports & Technology

Het cluster Sports & Technology is een open netwerk waar Bedrijven, Kennisinstellingen, SportFieldLabs en Overheden deel van uitmaken. Partijen uit deze vier geledingen bouwen samen aan een vitale sportieve samenleving, genereren economische en maatschappelijke impact.  Dit doen ze met technologie en open innovatie als motor, voortbouwend op de kracht van de Brainport regio.

Zie voor meer informatie: https://sportsandtechnology.com/

Over Orange Sports Forum

Orange Sports Forum (OSF) is een platform voor het promoten van bedrijven, organisaties en instituten die verbonden zijn met de Nederlandse sport. Het gaat hierbij om ‘hardware’ (infrastructuur, accommodaties) en ‘software’ (training, coaching, educatie, sportmarketing). OSF  brengt de kansen voor Nederlandse bedrijven in kaart en creëert een platform waar Nederlandse bedrijven en instellingen in contact kunnen komen met klanten en mogelijke partners uit nieuwe markten. Inmiddels heeft OSF een netwerk bestaande uit meer dan 300 bedrijven en instellingen.

Zie voor meer informatie: https://www.orangesportsforum.com/