Samenwerking OSF & NLinBusiness - Orange Sports Forum

Samenwerking OSF & NLinBusiness

NLinBusiness en OSF hebben onlangs besloten elkaars krachten te bundelen en intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Door de samenwerking ontstaat er een sterke combinatie, die het mogelijk maakt dat OSF directe aansluiting en toegang krijgt tot het netwerk en de expertise van NLinBusiness. Zodoende ontstaat er een sterk (inter)nationaal netwerk en een open platform om internationaal zaken doen te bevorderen en dragen beide partijen bij aan het versterken van de regionale en Nederlandse sportsector waarbij kansen worden gecreëerd voor zowel startende als bestaande bedrijven. Op deze manier kan de doorstroom en opschaling naar het buitenland worden bevorderd. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan projecten met betrekking tot de grote handelsmissies zoals rondom WK’s, de World Expo in Dubai en de Olympische Spelen. Door de samenwerking kunnen dergelijke projecten bij betreffende ministeries sneller en efficiënter gerealiseerd worden.

Over NLinBusiness

NLinBusiness bundelt alle beschikbare kennis en contacten op één overzichtelijk platform. Van het internationale bedrijfsleven, belangenorganisaties en de overheid. NLinBusiness is opgericht in 2017 op initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW en zetelt in Den Haag.

Zie voor meer informatie: https://nlinbusiness.com/