European Institute for Hockey (EIH) - Orange Sports Forum

European Institute for Hockey (EIH)

Orange Sports Forum is een van de partners in het, recentelijk goedgekeurde, Erasmus+ project: European Institute for Hockey (EIH). De EIH is een vervolg op eerdere projecten van de European Hockey Federation, voor de ontwikkeling en professionalisering van hockey in Europa.

Het ontwikkelen van de EIH (European Institute for Hockey) heeft als doel de groei bij de aangesloten hockeybonden te stimuleren. De EHF ontwikkelt met de EIH een onderwijsprogramma van wereldklasse. Dit resulteert uiteindelijk in meer kennisuitwisseling tussen de bonden, door het opzetten van educatieve programma’s, het inzetten van mentoren en het faciliteren van de juiste leeromgeving. Het ontwikkelen van de EIH (European Institute for Hockey) gebeurt op basis van vier pijlers die bijdragen aan een duurzame en hoogwaardige ontwikkeling van de Europese hockeybonden.

1 Bestuur, leiderschap en management
2 De atleten worden centraal gesteld, inclusief een duale loopbaan
3 Basiseisen ontwikkelen voor gediplomeerde coaches en personeel ten behoeve van talentontwikkeling
4 Basiseisen ontwikkelen voor gediplomeerde officials ten behoeve van talentontwikkeling

INTELLECTUAL OUTCOMES, de toekomst

De EIH vormt uiteindelijk een brug tussen de nationale bonden en zet in op het ontwikkelen van diverse competenties voor leidinggevende posities binnen het hockey. De EIH biedt loopbaanbegeleiding en ondersteuning via educatieve programma’s en zakelijke kansen voor de duale carrière van hockeyspelers.

Het benadrukken van het belang van onderwijs, ontwikkeling en kennisoverdracht in de sport zal belangrijk zijn in het project, evenals het analyseren van de belangrijkste bevindingen om de duurzaamheid en overdraagbaarheid van de intellectuele outputs mogelijk te maken.

STRONG PARTNERSHIPS

Om de doelstellingen te realiseren was het belangrijk om de juiste partners bij het project te betrekken. De huidige partners zijn daarom een representatieve afspiegeling van de Europese hockeybonden, dankzij de diversiteit op basis van grootte, de beschikbare middelen, de landen en regio’s, et cetera. Naast de hockeybonden, is ook het bedrijfsleven aan dit project verbonden. Het bedrijfsleven heeft veel kennis en is belangrijk in de output van het project. Daarnaast kan het bedrijfsleven een grote rol spelen voor de semiprofessionele hockeyspelers, door topsport en een zakelijke carrière te combineren. Hierin speelt ook Orange Sports Forum een belangrijke rol. Zie hieronder een overzicht van de aangesloten partijen bij het project.

NIEUWS- & PERSBERICHTEN

  1. April 2021: Press release and information about the first transitional meeting of the European Institute for Hockey: https://lnkd.in/e5SnHgv
  2. Juli 2021: Press release and information about the transitional meeting of the European Institute for Hockey: https://eurohockey.org/2021/07/02/the-ehf-institute-a-second-transnational-meeting/ 
  3. March 2022: Press release and information about the transitional meeting of the European Institute for Hockey: https://eurohockey.org/2022/03/10/ehf-institute-transnational-meeting-5-paris/

 

Zie voor informatie over het project in het volgende document: Article European Institute of Hockey_EHF – Erasmus+ of neem contact op met Orange Sports Forum.