OSF Club Academy - Orange Sports Forum

OSF Club Academy

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs de aanvraag voor de OSF Club Academy goedgekeurd! OSF zal samen met 8 partners werken aan een digitale leeromgeving voor clubs en verengingen. Het project is gestart in november 2022 en heeft een looptijd van twee jaar. 

OSF vertegenwoordigd een platform van ruim 300 Nederlandse organisaties die gelieerd zijn aan sport. Er is veel diversiteit binnen het netwerk en veel bedrijven hebben jarenlange ervaring met internationaal zakendoen rondom stadionbouw, grote internationale sportevents, het opschalen van startups en nog veel meer. Terwijl andere bedrijven juist aan de beginfase staan.

OSF vindt het belangrijk om de kennis en kunde binnen haar netwerk te bundelen en beschikbaar te stellen voor haar leden. Door het delen van deze kennis kunnen we de Nederlandse sportsector naar een hoger niveau tillen en succesvoller zijn, zowel op economisch als maatschappelijk gebied. Hiervoor is er een digitale leeromgeving ontwikkeld, genaamd de OSF Academy. Dit bestaat uit e-learning, online modules, video’s, webinars, et cetera, waarin deze kennis wordt gebundeld en gedeeld.

Na het ontwikkelen van de OSF Academy, dat zich specifiek richt op de sportindustrie, is er een sterke behoefte naar opleidingsmogelijkheden bij sportverenigingen naar voren gekomen. De OSF Club Academy.

Het project richt zich op het creëren van een specifieke leeromgeving, gericht op het faciliteren van de opleidingsbehoeften van betaalde medewerkers binnen sportverenigingen en jonge professionele sporters. Bij verenigingen wordt er vaak met een beperkt aantal medewerkers gewerkt, en is er over het algemeen geen leercultuur. Daardoor hebben de medewerkers niet de mogelijkheid om zich breder te ontwikkelen en daardoor hun kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt te verminderen. Daarnaast zijn er bij verenigingen ook veel vrijwilligers actief, die met behulp van een goede leeromgeving zouden kunnen doorstromen naar betaald werk.

Het project past goed binnen de recente professionalisering van de sportsector. Invulling van het werkgeverschap staat binnen de sector echter nog in de kinderschoenen; het creëren van een opleidingsklimaat vormt een belangrijke stap in de ontwikkeling van clubs als aantrekkelijke werkgevers. Het project moet hierin een grote bijdrage gaan leveren.

De leeromgeving moet op een laagdrempelige manier ontwikkeld worden, waardoor deze goed aansluit op de belevingswereld van medewerkers en vrijwilligers. De werknemer krijgt de benodigde handvaten aangereikt om zijn/haar ontwikkelingstraject naar eigen wens in te richten. De focus ligt zeer praktisch op het uitbreiden van de skillset van medewerkers en vrijwilligers, op basis van hun bestaande capaciteiten. Door medewerkers nieuwe, gerelateerde functies te laten leren worden ze breder inzetbaar voor de werkgever, en krijgen ze een betere positie op de arbeidsmarkt. Denk aan een steward bij een BVO die een opleiding volgt tot verkeersregelaar. De belangrijkste thema’s binnen de leeromgeving zijn:

  • Maatschappelijke opleiding voor jonge ambitieuze sporters
  • Professionalisering van de verenigingsmanager
  • Bredere ontwikkeling van clubmedewerkers
  • Gender equality, inclusiviteit en grensoverschrijdend gedrag
  • Teambuilding en professionalisering
  • Digitalisering

Het project bestaat uit de volgende partners ZPRESS Events, Brug8, Coaches Betaald Voetbal, ADO Den Haag, Sparta Rotterdam, Parkhotel Valkenburg Cycling Team & THC Hurley.