Erasmus+: NextGenSportsFacilities - Orange Sports Forum

Erasmus+: NextGenSportsFacilities

In 2023 werd het project NextGenSportsFacilities goedgekeurd door de EU en gefinancierd via het Erasmus+ programma. Dit project werkt samen met partners uit drie verschillende landen om duurzame sportfaciliteiten te ontwikkelen en te valideren. Vanuit Nederland zijn NOC*NSF, Breda University en Orange Sports Forum betrokken bij het project. De Portugese partners binnen het project zijn Institutio Politecnico de Beja en QXotc en uit Turkije de Istanbul Teknik Universitesi. Het project is onlangs gestart en heeft een looptijd van twee jaar.

In de EU erkennen we het belang van sport, met name vanwege de rol die sport speelt bij sociale aspecten, zoals het samenbrengen van mensen, inclusiviteit en het positieve effect op gezondheid en vitaliteit. Overheden gebruiken sport steeds vaker om de ontwikkeling van steden te beïnvloeden en economische, sociale en duurzame belangen te combineren. In zowel stedelijke als landelijke gebieden zetten gemeentelijke overheden zich vaak in om sportinfrastructuur voor hun burgers te creëren om hun doelen voor inclusiviteit en openbare dienstverlening te realiseren.

In Europa bestaat een zeer divers sport- en beweeglandschap. In heel Europa worden sportaccommodaties, sportcentra en recreatiegebieden gecreëerd door overheden of private partijen. Een groot deel van de openbare ruimte wordt gebruikt voor sport. Hierdoor kunnen twee op de vijf Europeanen (40%) minstens één keer per week sporten of sporten.

Het gevarieerde culturele en geografische landschap van Europa betekent dat elke regio zijn eigen manier heeft om sportcentra te ontwerpen en te bouwen. Lokale voorkeuren voor bepaalde soorten sporten, hoe sport wordt georganiseerd, de ruimtelijke ordening en bouwtradities zijn vaak van invloed op hoe de sport- en recreatieve infrastructuur vorm heeft gekregen.

Volgens de Eurobarometer 472 Sport en lichaamsbeweging (2018) waren de meeste respondenten (74%) het erover eens dat er in hun omgeving veel mogelijkheden zijn om fysiek actief te zijn. Een vergelijkbaar deel van hen (73%) denkt dat hun lokale sportclubs en andere aanbieders dergelijke mogelijkheden bieden. Er zijn gemengde antwoorden over de vraag of lokale overheden genoeg doen om hun burgers mogelijkheden te bieden om fysiek actief te zijn: 39% van de respondenten vindt dat ze niet genoeg doen, terwijl 49% denkt dat ze dat wel doen.

NextGenSportsFacilities

Het doel van NextGenSportsFacilities is om gebruik te maken van de creativiteit en samenwerking van universiteiten en studenten die weten hoe “design thinking” kan helpen de hedendaagse uitdagingen te overwinnen. Het plan is om een overzicht te maken van uitdagende nieuwe ideeën, concepten en ontwerpen van de volgende generatie sportcentra in Europa. De ideeën, concepten en nieuwe ontwerpen worden gedeeld met een internationaal panel van (publieke en private) ontwikkelaars en eigenaren van sportinfrastructuur. Het doel is om een aantal van deze nieuwe ontwerpen samen met dit panel van ontwikkelaars en eigenaren van sportinfrastructuur te realiseren en sportcentra te creëren die aansluiten bij de behoeften van hun specifieke gemeenschap, maar ook de inclusiviteit en duurzaamheid belichamen die essentieel zijn in elke context.

Er zijn zes deelnemers uit drie verschillende landen: Turkije, Nederland en Portugal. Dit project omvat onderzoek, analyse, programma-experimenten, verfijning, ontwerp, implementatie van ontwerptechnieken en outreach. De outreach-evenementen zullen proberen de impact in partnerlanden en mogelijk daarbuiten te maximaliseren. Met de betrokkenheid van drie universiteiten, drie stedelijke sportlocaties, een online platformexpert en NOC*NSF uit Nederland als sportstakeholder is een groot bereik te verwachten in de betrokken landen en daarbuiten.

Het project zal bijdragen aan de uitdagingen op het gebied van sport door de deelname aan sport en bewegen te stimuleren. Door meer toegankelijke sportfaciliteiten te ontwerpen, zullen meer mensen uit alle demografische groepen in staat zijn om deel te nemen aan fysieke activiteiten. Dit project heeft als doel om barrières weg te nemen die vaak worden opgelegd door de sportinfrastructuur.

Ook zal het project bijdragen aan het bevorderen van integriteit en waarden in de sport. Multifunctionele sportfaciliteiten stimuleren het samenkomen van verschillende doelgroepen met verschillende demografische en sociaal-culturele achtergronden. Dit versterkt sociale inclusie en sportiviteit. Het ontwerp zal worden gebruikt om interacties en multi-use mogelijkheden te bevorderen.