Presentatie Jaarboek Holland Sports & Industry 2018/2019 - Orange Sports Forum

Presentatie Jaarboek Holland Sports & Industry 2018/2019

Maandag 10 december vond de presentatie van het jaarboek Holland Sports & Industry plaats bij Kenniscentrum Sport in Ede. Met een groot aantal belangstellenden en veelbelovende sprekers werd het een zeer geslaagde middag.

De middag startte met een welkomstwoord van John van de Laar die namens OSF de aanwezigen een warm welkom heette. John deed ook een kleine terugblik op het afgelopen OSF jaar, de ontwikkelingen in de sportsector en benoemde een aantal veelbelovende kansen, zoals de samenwerking van de verschillende sportclusters (OSF, FGHS en S&T), de toenemende vraag voor sportbusiness organisaties, de PIB (China en Qatar) en SIB projecten vanuit OSF en de organisatie van grote internationale sportevenementen. Ook was de gevolmachtigde Minister van Sint-Maarten aanwezig om te vertellen over de waarde van sport bij de wederopbouw van het eiland.

Vervolgens nam de heer Peter Bootsma, attaché voor VSW vanuit de Nederlandse Ambassade in Beijing, het woord. Hij vertelde enthousiast over het door OSF geïnitieerde PIB-programma (Partners International Business) wat het afgelopen jaar in China gestart is en al enkele kleine successen op heeft geleverd. Daarna werden ook de kansen voor de toekomstige twee jaar benoemd. Dit deed hij door indrukwekkende aantallen, feiten en ambities te delen over o.a. welvaartsziekten, (sport)ontwikkeling van de middenklasse en de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing.

Daarna heette Peter Barendse van Kenniscentrum Sport, iedereen welkom. Peter Barendse benadrukte het belang van samenwerkingen tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden en uiteraard ook de kansen die dit biedt op internationaal gebied. Peter Barendse nam de zaal mee in het nieuwe Sportakkoord waarin thema’s zoals ‘inclusief sporten en bewegen’ en ‘duurzame sportinfrastructuur’ werden uitgelicht. Daarnaast hebben zij, ook dit jaar weer, een ‘’Guide to Sports and Physical Activity in the Netherlands’’ ontwikkeld om inzicht te geven in de breedtesport in Nederland. Het rapport is binnenkort online te vinden.

Vanuit ZonMw en Sportinnovator kwam Mijke Sluis haar visie vertellen over de toenemende vraag en toegevoegde waarde van innovaties in de sport. Vanuit het Sportakkoord refereerde ze aan de grote rol die het (sport)bedrijfsleven hierin heeft om dit sportakkoord te halen. Vanuit deze sector wordt er gekeken op welke manier innovaties bijdragen aan het de drie thema’s; bewegen, materialen en voeding.

Tenslotte kreeg Plv. Gevolmachtigde Minister van Sint-Maarten, Michael Somersall het woord. Hij nam de zaal mee over de impact van orkaan Irma en de wederopbouw van het eiland. De historie en kansen op het gebied van sport en de maatschappelijke waarde van sport en sportevenementen. Sportevenementen brengen sporttoerisme met zich mee en daarom ziet Sint-Maarten daar grote mogelijkheden.

Na de zeer interessante en inspirerende presentaties volgde het officiële gedeelte waarbij de eerste exemplaren van het jaarboek Holland Sports & Industry 2018/2019 werden overhandigd aan Peter Bootsma, Peter Barendse, Mijke Sluis en Michael Somersall. Na het fotomoment was het tijd voor een afsluitende borrel waarin nog vele mooie en interessante gesprekken zijn gevoerd.

Orange Sports Forum wil alle aanwezigen bedanken voor hun bijdrage en in het bijzonder Kenniscentrum Sport voor de gastvrijheid en de fantastische organisatie van de middag!