Meerjarig programma op Sport, Innovatie & Vitaliteit in Qatar! - Orange Sports Forum

Meerjarig programma op Sport, Innovatie & Vitaliteit in Qatar!

Onlangs heeft Orange Sports Forum i.s.m. de Nederlandse ambassade in Doha een bijeenkomst georganiseerd over de marktkansen in Qatar rondom sport. De resultaten en kansen die hierbij naar voren kwamen, zijn zeer enthousiast en kansrijk ontvangen door de bedrijven. Zie voor een overzicht van de marktkansen deze presentatie van dhr. Jalal Dahham van de Nederlandse Ambassade in Doha. Uiteraard zijn vele tenders en opdrachten gerelateerd aan de grote sportevents als het WK Atletiek in 2019, de FIFA World Cup 2022 en het WK Zwemmen in 2023. Echter, vinden er jaarlijks meer dan 30 regionale en internationale sportevenementen plaats, welke zeer diverse commerciële mogelijkheden opleveren.

Inmiddels is er daarom op initiatief van OSF een consortium gevormd van 15 bedrijven. Hierdoor kan het consortium met een gezamenlijke aanpak, een PIB-programma (Partners for International Business), inspringen op de marktkansen in Qatar rondom Sport, Innovatie en Vitaliteit. Dankzij het PIB-programma krijgt het consortium de kans om zich voor tenminste 3 jaar te positioneren op de sportmarkt in Qatar en het wordt hierbij ondersteund door de Nederlandse overheid, middels o.a. handelsmissies, beursbezoeken, een liaison, economische diplomatie, etc.

De aanvraag van dit PIB-programma is recentelijk goedgekeurd door RVO en momenteel worden de eerste activiteiten verder uitgewerkt en gepland. De eerste activiteit zal medio maart / april 2019 plaatsvinden. Hiervoor zal een uitgaande handelsmissie naar Qatar worden georganiseerd met 15 Nederlandse bedrijven. De deelnemende bedrijven hebben zich allemaal gecommitteerd aan een convenant met diverse afspraken over activiteiten die er georganiseerd gaan worden richting Qatar, maar ook op het gebied van mensenrechten, de internationale richtlijnen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (OESO-richtlijnen) en de “Verklaring Fundamentele Beginselen en Rechten op het werk” (International Labour Organization).

Indien u meer informatie wil ontvangen over het PIB-programma of over mogelijke deelname aan de missies, dan kunt u contact opnemen via de contactpagina.