Onderzoek Nederlandse Sportraad - Orange Sports Forum

Onderzoek Nederlandse Sportraad

De Nederlandse Sportraad adviseert het kabinet en parlement over sport in de ruimste zin van het woord. OSF is inmiddels een van de gesprekspartners van de Nederlandse Sportraad.

In april van dit jaar voerde OSF een onderzoek uit waarbij het haar leden vroeg naar de belangrijkste issues die spelen bij het bedrijfsleven en volgens ons op de nationale sport agenda moeten komen. Op basis van de antwoorden van de OSF leden kwamen we tot een elftal punten die zijn aangeboden aan de Nederlandse Sportraad.

Deze elf punten zijn in de zomerperiode besproken in de Sportraad besproken bij het actualiseren van het werkprogramma ‘Sport in het systeem 2021-2024’. De sportraad stelde de input vanuit OSF en haar deelnemers erg op prijs. De Sportraad is meest gecharmeerd van het feit dat OSF- deelnemers de relevantie van sporten en bewegen voor het onderwijs en maatschappelijke welzijn benadrukten.

In september is het geüpdatet werkprogramma van de Nederlandse Sportraad officieel bekend gemaakt. Zie ook https://www.nederlandse-sportraad.nl/documenten/publicaties/2020/09/15/werkprogramma-2021-2024-sport-in-het-systeem

De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van dit werkprogramma middels een tweetal moties aandacht gevraagd over hoe sportparticipatie bij ouderen, gehandicapten en jeugdigen uit lagere sociaaleconomische klasse worden verhoogd. De Nationale Sportraad gaat in de komende periode voorts ook onderzoeken wat onder meer de mogelijkheden zijn om de zorgverzekeraar te betrekken bij sport en bewegen als het gaat om gezonde leefstijl en sport en bewegen. De Sportraad zal eventueel OSF oproepen om verdere input te leveren en deel te nemen in opvolgende adviessessies.