PIB ‘Football Development’ Chongqing, China - Orange Sports Forum

PIB ‘Football Development’ Chongqing, China

Orange Sports Forum heeft in samenwerking met een consortium van Nederlandse bedrijven een PIB programma (Partners for International Business) voor de regio Chongqing in China opgestart. Gedurende een 3-jarig programma zal het consortium zich in samenwerking met de Nederlandse overheid richten op de voetbalontwikkeling in de regio Chongqing. Binnen deze regio vallen de steden Chongqing, Chengdu en Xi’an. Momenteel bestaat het consortium uit: Feyenoord, Royal HaskoningDHV, Vekoma Rides Manufacturing, Crown Licensing, Zwarts & Jansma Architects en OSF. Zij zullen zich vanuit hun expertise inzetten om de voetbalontwikkeling in Chongqing te stimuleren en hier zakelijk aan bij te dragen.

Het PIB programma is verdeeld in twee thema’s:

  1. Jeugdopleiding & talentontwikkeling
  2. Sportaccommodaties

Indien u interesse heeft in het PIB programma ‘Football Development’, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Het is namelijk mogelijk om aan te sluiten bij het consortium of om selectief aan te sluiten bij de activiteiten die in het kader van het PIB programma worden georganiseerd.

Mogelijkheden voor uw organisatie

Zoals hierboven vermeld staat, is het mogelijk om aan te sluiten bij het consortium van de PIB en gedurende drie jaar in samenwerking met de Nederlandse overheid de Chinese markt te betreden. Echter zijn er daarnaast meer mogelijkheden om deel te nemen aan de activiteiten die OSF organiseert in het kader van de PIB in China.

Ten eerste is het ook mogelijk om individueel bij missies aan te sluiten, zonder dat u direct onderdeel bent van het PIB consortium. Hierdoor kunt u doelbewust aan één of meerdere missies per jaar deelnemen, er worden dan per missiedeelname kosten in rekening gebracht. De mogelijkheden hiervoor verschillen per missies en zullen apart gecommuniceerd worden.

Ten tweede is het ook mogelijk om kosteloos coaching en begeleiding te ontvangen met betrekking tot de export naar China. U bent dan geen onderdeel van het PIB consortium en u heeft ook geen verplichtingen bij missies. Tijdens dit coachingtraject worden u en uw organisatie voorbereid op de export naar China en geadviseerd over de te volgen stappen. Voor informatie over het coachingtraject kunt u contact opnemen via de contactpagina.

Mogelijkheden in Chongqing, Chengdu en Xi’an

Chongqing, Chengdu en Xi’an kennen een centrale ligging in China en vallen onder het werkgebied van het Nederlands Consulaat Generaal in Chongqing. De steden kennen een sterke groei op het gebied van GDP en stedelijke ontwikkeling. Ook sport speelt in deze steden een belangrijke rol. In Xi’an vinden in 2021 bijvoorbeeld de National Games of China plaats. Hiervoor heeft Xi’an 64 sportaccommodaties nodig, 12 accommodaties bestaan uit nieuwbouw en 23 bestaande sportaccommodaties worden gerenoveerd.

Er zijn in de regio Chongqing ook zeer concrete plannen voor de bouw van een voetbalstadion (capaciteit 60.000 plaatsen), een atletiekstadion (capaciteit 60.000 plaatsen), een gymnastiekstadion (capaciteit 10.000 plaatsen), een tennisstadion (capaciteit 15.000) en een zwemstadion (capaciteit 3.000). Dit dient binnen vijf jaar gerealiseerd te worden en de PIB zet zich onder andere in voor een Nederlandse bijdrage aan de bouw van deze sportaccommodaties. Dit biedt uiteraard veel kansen voor Nederlandse bedrijven!

Achtergrond PIB programma ‘Football Development’ Chongqing

De Chinese president Xi Jinping heeft enkele jaren geleden aangegeven dat China een grootmacht moet worden op het gebied van voetbal. Hierdoor wordt voetbal o.a. geïntegreerd in het Chinese onderwijs om zodoende Chinese kinderen kennis te laten maken met voetbal, de talenten vroegtijdig te herkennen en vervolgens op te leiden tot topvoetballers. Ook wil China de profcompetitie professionaliseren en op korte termijn veel sportfaciliteiten bouwen voor het amateur- en profvoetbal.

De provincie Chongqing heeft ruim 49 miljoen inwoners en is tevens één van de grootste steden in China. Uit cijfers blijkt daarnaast dat Chongqing de op één na hoogste sportparticipatie van China heeft, namelijk 44% van de inwoners sport minimaal 1x per week. Dit is ruim boven het gemiddelde van 34% in China. Op het gebied van voetbal wil China in 2050 een supermacht in het voetbal zijn. Om dit te bewerkstelligen wil China in 2020 o.a. 20.000 voetbalscholen realiseren, waardoor er 30 miljoen jonge Chinese studenten middels het onderwijs gaan voetballen. Dit moet uiteindelijk leiden tot 50 miljoen Chinese voetballers in 2020 en de realisatie van 70.000 voetbalvelden. Daarnaast wil China in 2050 over 136.000 voetbalveld beschikken.

Hierdoor liggen er enorme kansen voor Nederlandse bedrijven om te profiteren van de huidige tendens in China. Het PIB programma zorgt voor een structurele samenwerking tussen de Nederlandse bedrijven, de Nederlandse overheid, de Chinese partijen en de Chinese overheid om dit te bewerkstelligen.

Klik hier voor een artikel over de kansen in Chongqing, China

Klik hier voor meer informatie over een PIB programma