OSF-deelnemer uitgelicht: SuperSub SportBases - Orange Sports Forum

OSF-deelnemer uitgelicht: SuperSub SportBases

Om OSF-deelnemers nog meer onder de aandacht te brengen, licht OSF één keer per maand een OSF-deelnemer uit via haar online kanalen. Deze keer is het de beurt aan SuperSub SportBases, een bedrijf dat zich bezig houdt met de aanleg van innovatieve funderingssystemen voor buitensportaccommodaties. Er is gesproken met Eric Sarelse.

Korte introductie over uzelf en SuperSub SportBases?

SSSB is een bedrijf dat zich bezig houdt met de aanleg van innovatieve funderingssystemen voor buitensportaccommodaties. We doen dat door celbeton toe te passen. De voordelen van celbeton zijn enorm.
Het levert een reductie op van 50% in de bouwtijd en 90% op de uitstoot tijdens de aanleg. Het materiaal wordt op het werk geproduceerd waardoor er veel minder overlast is voor de omgeving. Buiten het waterdoorlatende materiaal, ontwikkelen we nu ook systemen waarbij we ondoorlatend celbeton toepassen. Dat levert tal van innovatieve sportconstructies op zoals PushSub, waarbij er geen beregening nodig is. Ook kunnen we de velden benutten als zonnecollector.

Wat is het doel van SuperSub SportBases in het buitenland?

Het verkopen van innovatieve sportconstructies, bijvoorbeeld door de isolerende werking van celbeton zal veldverwarming veel efficiënter en beter werken. De duurzaamheidsaspecten gelden zeker ook voor andere landen dan alleen Nederland.

Kunt u enkele concrete voorbeelden geven van succesvolle projecten in Nederland of het buitenland?

Het waterdoorlatende materiaal ligt op zo’n 250 locaties, het nieuwe concept zijn we nog aan het ontwikkelen. De Atletiekunie en de KNVB hebben de velden van SuperSub SportBases goedgekeurd, en de velden voldoen ook aan de eisen van de KNHB. Zo zijn er vele atletiekbanen, voetbalvelden en hockeyvelden neergelegd met een ondergrond van SuperSub SportBases.

Waarom bent u lid geworden van OSF?

Op aanraden van NOC*NSF en om contacten op te doen die ons bedrijf verder kunnen helpen.

Wat kunt u voor andere OSF leden betekenen en wat kunnen OSF leden voor u betekenen?

Leren van elkaar; over en weer. Het zou fijn zijn om kennis te krijgen van OSF leden en met hen samen op te trekken. Wij zijn echter volop bezig met productontwikkeling en hebben hierdoor minder aandacht voor marketing, dat is een lastig punt.