Stuurgroep Nearly Zero-Energy Sports Facilities

Orange Sports Forum neemt momenteel deel aan de stuurgroep ‘Nearly Zero-Energy Sports Facilities’ voor de gemeente Eindhoven. Onlangs is deze stuurgroep gevormd naar aanleiding van een Europees project, waaraan zeven verschillende landen deelnemen om kennis uit te wisselen omtrent energiebesparing bij sport faciliteiten. De deelnemende landen zijn Italië, Portugal, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Ierland en Nederland en worden vertegenwoordigd door een stad of organisatie. Zie voor meer informatie: http://www.n0esport.eu/.

Het doel van de stuurgroep is om de Nederlandse kennis op het gebied van energiebesparing te delen en toepasbaar te maken voor sport faciliteiten, te beginnen bij de gemeente Eindhoven. Uiteindelijk kunnen deze maatregelen zowel nationaal als internationaal gebruikt worden om sport faciliteiten duurzamer te maken, zoals zwembaden, sporthallen, et cetera. Naast Orange Sports Forum en de gemeente Eindhoven, nemen de TU/e en Avans Hogeschool tevens deel aan deze stuurgroep.